Wymienniki ciepła to najważniejsze elementy rekuperatorów

Wentylacja z wbudowanymi rekuperatorami jest systemem składającym się z wielu części. Jej najważniejszym elementem jest centrala wentylacyjna, na którą również składa się kilka podzespołów: wentylator nawiewny, wentylator wywiewny, filtry, nagrzewnica elektryczna, system rozmrożeniowy i wymienniki ciepła. Opcjonalne wyposażenie stanowią filtry dokładne oraz nawilżacz parowy.

Podstawowym elementem centrali są wymienniki ciepła. Najczęściej stosuje się trzy rodzaje tych urządzeń: wymienniki płytowo-krzyżowe, przeciwprądowe i obrotowe. Istotą tych pierwszych jest naprzemienne przepływanie powietrza zużytego i świeżego przez płyty. Zaletą wymienników płytowo-krzyżowych są: niska cena, rozdzielność strumieni powietrza. Dzięki nim można odzyskać do 60 proc. ciepła.

Przeciwprądowe wymienniki ciepła są jeszcze wydajniejsze, ponieważ potrafią wtłoczyć z powrotem do wnętrza nawet 85 proc. ciepłego powietrza. Poza tym w przeciwieństwie do urządzeń krzyżowych zachowują sprawność w ujemnej temperaturze - nie osadza się na nich szron, gdy na dworze temperatura spadnie poniżej -5 st. C. wymienniki przeciwprądowe są coraz chętniej montowane w domach jednorodzinnych.

W domach wielorodzinnych zastosowanie znalazły obrotowe wymienniki ciepła. Tego typu urządzenie potrafi odzyskiwać także wilgoć, dzięki czemu może posłużyć nawilżaniu wtłaczanego powietrza. Jest istotne zwłaszcza zimą, gdy ogrzewanie tlenu powoduje jego wysuszenie. Wymienniki obrotowe są drogie, lecz najbardziej wydajne (nawet 90-95 proc. ciepła wędruje do wnętrza).